הטיפים של ניסקו / תקינות מפסק הפחת הביתי

תקינות מפסק הפחת הביתי

כאשר קיימת סכנת התחשמלות בבית, הפחת מנתק את זרם החשמל ומונע את הסכנה. כדי לוודא שביתנו מוגן כנדרש, יש לבדוק את תקינות מפסק הפחת הביתי בהתאם להנחיות היצרן. הבדיקה נעשית על ידי לחיצה על כפתור הבדיקה. אם לחיצה על הכפתור אינה גורמת להפסקת החשמל בדירה, קראו בדחיפות לחשמלאי מוסמך. במפסקי פחת מבית SIEMENS מומלץ לבצע את בדיקת התקינות אחת ל-6 חודשים.
חזרה לטיפים