אודות ניסקו / אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

השקעה בהון האנושי

ניסקו חשמל רואה בהון האנושי משאב מרכזי להצלחתה והיא משקיעה מחשבה ומאמצים לספק לעובדיה בסיס אמין להתפתחות אישית ומקצועית. מתוקף זאת, החברה מתגמלת את עובדיה לצד יישום תוכניות הכשרה ופיתוח קריירה. תכונות כגון יוזמה, חדשנות, וסטנדרט אנושי טבועים ב-DNA הארגוני ומשליכים על התנהלות צוות העובדים.

ניסקו מציעה לעובדיה חשיפה לעולם ניהולי מקצועי ורב-תרבותי ורואה באיתור ובפיתוח עתודה ניהולית משורות הארגון חשיבות רבה. מאמצי החברה ליצור סביבת עבודה מעצימה, תומכת ומאתגרת משתקפים בתמורה שמגלים העובדים ובוותק של רבים מהם.

אתיקה, ממשל ומחויבות לקהילה

ניסקו חשמל הנהיגה בשורותיה עקרונות ניהול תקין, אתיקה עסקית ומוסר עוד משנותיה הראשונות. כיום, עם פעילות גלובלית ענפה ומעמד מוביל בשוק הישראלי היא ממשיכה לעשות כן ביתר שאת. כחברה ציבורית, ניסקו מחויבת לפעול על פי סטנדרטים שקופים ובהתאם לדרישות פיקוח.

לניסקו מעגלי ההשפעה רבים. הקבוצה מספקת תעסוקה לאלפים רבים של עסקים ועובדים, חלקם מאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ומאזורים בעלי עדיפות לאומית. החברה חותרת להעמיק את מעורבותה בקהילה אם בתרומות ובמסירת ציוד מחשוב לעמותות המגזר השלישי.

קבוצת ניסקו חשמל ואלקטרוניקה